За нас


За насБГ ЛАЙТ е производител на стоматологична техника с 30 годишна история, с начало през 1990.

Продуктовата гама включва разнообрание от апарати за фотополимеризация и избелване на зъби под търговската марка BLUEDENT, известна на стоматолози от над 80 страни в света.

Предлагаме избор на различни модели за постигане на отлични резултати в ежедневната работа на стоматолозите за пълна удовлетвореност на всеки индивидуален пациент.

Благодарение на богатия си научен и производствен опит, както и постоянните инвестиции в развойна дейност, БГ ЛАЙТ се утвърждава като един от най-големите производители на стоматологична техника в Европа, лидер в бранша. Този факт не спира стремежа на мениджърите и екипите от специалисти към качество и иновации, водещи до непрекъснато обогатяване на продуктовото портфолио.

Фирмата има внедрена система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и произвежда всички свои изделия съобразно изискванията на MDD 92/43/EEC и MDR 2017/745.

БГ ЛАЙТ се ангажира с отговорно надеждно производство и поддръжка на продукцията си и гарантира отлично качество и ефективност на всички апарати BLUEDENT.

pdf ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ (.PDF)

Сертификати

Информирано съгласие на пациента

pdf ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (.PDF)

pdf ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО (.PDF)